نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 31-55

ژیلا مهنام؛ امیر حسین مهدی زاده؛ حسن شعبانی گیل چالان؛ جمال سلیمی؛ علیرضا عراقیه