کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 121-140

نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان


3. تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 1-20

رضا قیاسی؛ امیرحسین یاوری؛ پرویز آهی؛ حبیب قنبری