کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 61-80

امیر امیری رشخوار؛ مهدی زیرک؛ محمود قربانی؛ علی حسین زاده


2. تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 41-60

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم