کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 121-140

نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان


2. تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 21-40

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم


3. واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 61-80

محمد شرفی؛ امین باقری کراچی


4. تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 1-27

احمدعلی روح‌الهی؛ حاجیه رجبی فرجاد