دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1397 

8. موانع نهادینه‌سازی نظام های مدیریت آموزش در شرکت برق منطقه ‏ای زنجان

صفحه 112-120

کبری عباسی؛ نورالدین میرزایی؛ غلامحسین انتصار فومنی


10. ارائه مدل نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی

صفحه 121-140

ملیحه‌السادات خانقاهی؛ افسانه زمانی‌مقدم‌؛ حسینعلی جاهد