نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قصاص نقش آموزش و عدالت کیفری ترمیمی در تنظیم رفتار شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 46-55]
 • آثار تربیتی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • آثار روانی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • آثار و پیامدهای رفتار آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-92]
 • آجا نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • آجا نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • آرزوهای تحصیلی اثربخشی امید درمانی بر سرزندگی تحصیلی و آرزوهای تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 101-120]
 • آرزوهای شغلی اثربخشی درمان هیجان مدار بر رفتار کمک طلبی تحصیلی و آرزوهای شغلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-160]
 • آزمون های هوشی ‏ شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]
 • آسیب تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی نظام آموزشی در دانشگاه‌های سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 48-70]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • آسیب‌شناسی تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 111-120]
 • آسیب‌شناسی بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • آسیب‌های اجتماعی تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه‌های مقابله با جنگ نرم بر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-45]
 • آسیب های تربیتی میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • آگاهی از رفتارهای ایمن و خطر زا اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • آلمان بررسی تطبیقی وضعیت مهارت‌های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • آمادگی جسمانی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • آمادگی جسمانی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • آمادگی جسمانی مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • آمادگی جسمانی مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 16-30]
 • آمادگی جسمانی بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • آمرزش بدو خدمت مهارت محوری در نظام آموزش کارکنان ناجا )مقایسه رویکرد فعلی و قبلی آموزش بدو خدمت افسران و درجه داران( [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 45-60]
 • آمرزش های مهارتی مهارت محوری در نظام آموزش کارکنان ناجا )مقایسه رویکرد فعلی و قبلی آموزش بدو خدمت افسران و درجه داران( [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 45-60]
 • آموزش نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • آموزش اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • آموزش بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • آموزش ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • آموزش نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • آموزش جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • آموزش تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • آموزش روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • آموزش کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • آموزش ارایه مدلی برای توسعه آموزش های مهارتی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • آموزش آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • آموزش شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-15]
 • آموزش نقش آموزش و عدالت کیفری ترمیمی در تنظیم رفتار شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 46-55]
 • آموزش بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 56-70]
 • آموزش ارایه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-100]
 • آموزش تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • آموزش طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • آموزش الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • آموزش چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • آموزش طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • آموزش بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • آموزش الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • آموزش ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • آموزش الکترونیک بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش پلیس تحلیلی شماتیک بر بایسته های آموزشی اطلاعات محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 56-70]
 • آموزش پلیس طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • آموزش تدریس معکوس تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • آموزش ترافیک اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • آموزش تربیت بدنی طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • آموزش تفکر ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • آموزش جرات ورزی اثربخشی آموزش جرات ورزی بر خودکارآمدی و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • آموزش حین خدمت طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • آموزش در سازمان‌های دولتی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • آموزش در نیروی انتظامی تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • آموزش راهبرد محور سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • آموزش زبان انگلیسی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • آموزش سیاست‌گذاری آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • آموزش سبز آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-20]
 • آموزش شهروندی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • آموزش شهروندی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • آموزش ضابطان بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • آموزش ضابطین تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • آموزش ضمن خدمت واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • آموزش ضمن خدمت 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • آموزش ضمن خدمت رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • آموزش ضمن خدمت ـ عملکرد بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • آموزش عالی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • آموزش عالی تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • آموزش عالی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • آموزش عالی رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]
 • آموزش عالی بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش عالی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • آموزش عالی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 119-148]
 • آموزش‌عالی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • آموزش کارآفرینی تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز( کلات ) شهرستان سرباز [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 31-45]
 • آموزش کارکنان آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • آموزش میان فرهتگی ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • آموزش مدیران نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • آموزش منابع انسانی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • آموزش مهارت‌های زندگی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اهمالکاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 86-100]
 • آموزش نیروی انتظامی تحلیلی شماتیک بر بایسته های آموزشی اطلاعات محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 56-70]
 • آموزش های تخصصی دریایی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش های تخصصی دریایی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • آموزش هوش فرهنگی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • آموزش و پرورش ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • آموزش و پرورش ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • آموزش و پرورش ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]
 • آموزش و پرورش تطبیقی مطالعه‌ ی تطبیقی نظام تربیت و آموزش عالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه ، انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-93]
 • آموزش و پرورش عشایر بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه تربیتی بهمن بیگی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-110]
 • آموزش وپروش ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • آموزش و پژوهش بین رشته‌ای گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • آموزش و شادی ارائه مدلی برای آموزش و ارتقا شادی دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره اول )شهر تهران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-30]
 • آموزه بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • آینده پژوهی ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • آینده پژوهی ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]
 • آینده نگری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • آیۀ مباهله آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]

ا

 • ابزار طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • ابعاد ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • اتخاذ تاکتیک شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • اتمام پایان نامه/ رساله بررسی تأثیر مؤلفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر اتمام پایان نامه/ رساله [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-95]
 • اثبات جرم بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • اثربخشی 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • اثربخشی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • اثربخشی اثربخشی برگزاری آموزش‌های قرآنی بر سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 136-170]
 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • اثربخشی بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • اثر‌بخشی تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • اثر‌بخشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • اثربخشی / effectiveness ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • اثربخشی آموزشی شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]
 • اثربخشی آموزشی/ Training Effectiveness ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • اثربخشی آموزش‎های شغلی طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • اثربخشی تبلیغات رسانه‌ای تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • اثربخشی کارکنان رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • اجتماع‌گرایی نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • احترامات بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 56-70]
 • احساس تعلق به مدرسه بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • اخلاق تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • اخلاق پلیس اهداف و اصول تربیت پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-32]
 • ادبیات فارسی طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • ادله کیفری بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • اراک تعیین ابعاد محیط اجتماعی مراکز آموزش عمومی نیروی پلیس: مورد مطالعه ، مرکز آموزش عمومی مالک اشتر اراک [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 58-70]
 • ایران بررسی تطبیقی وضعیت مهارت‌های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • ارائه‌ی راهکار عوامل مؤثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 99-120]
 • ارائه مدل شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • ارتباط راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • ارتباط دانشگاه و صنعت اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • ارتباط زوجین اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 111-120]
 • ارتقای سازمانی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • ارزیابی ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • ارزیابی طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]
 • ارزیابی تعالی سازمانی موانع نهادینه‌سازی نظام های مدیریت آموزش در شرکت برق منطقه ‏ای زنجان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 112-120]
 • ارزیابی دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • ارزیابی عملکرد سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]
 • ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: ارزیابی اساتید زبان انگلیسی از کتاب درسی «انگلیسی برای ماموران انتظامی» [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 121-140]
 • ارزشیابی روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • ارزشیابی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • ارزشیابی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • ارزشیابی اثربخشی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]
 • ارزشیابی؛ آموزش روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه‌های آموزشی براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 120-140]
 • ارزشیابی گویه ها استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • ارزشی و بینشی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • اساتید عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • اساتید شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • اساتید دانشگاه طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • اساتید و مربیان الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • استان چهارمحال و بختیاری ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • استانداردسازی رفتار آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-92]
 • استانداردسازی و تعالی رفتار ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • استراتژی تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • استراتژی تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • استراتژی آموزشی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • استراتژی بازی شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • استراتژی فرهنگی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • استرس شغلی ارائه مدلی برای کاهش فرسودگی و استرس شغلی بر اساس دلبستگی شغلی و مهارت‌های توانمندسازی در کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-50]
 • استعدادیابی ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]
 • استفاده از اینترنت رابطه میزان و نوع استفاده ازاینترنت با توانایی‌های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 101-115]
 • اسلام ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • اسنادهای علّی تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • اشخاص الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • اصل تعامل و مشارکت اجتماعی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • اصول آموزش کارکنان ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • اصول تربیتی تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • اصول تربیت اجتماعی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • اصول تربیت پلیس اهداف و اصول تربیت پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-32]
 • اصول رهبری تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • اصول سازمان یادگیرنده ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • اضطراب اجتماعی ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • اضطراب امتحان مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • اعتباریابی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • اعتباریابی شاخص اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • اعتباربخشی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • اعتبارسنجی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • اعتماد سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • اعداد فازی متقارن بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • اعضاء هیات علمی فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • اعضای هیات علمی دانشگاه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • اعضای هیئت ‌علمی تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]
 • افسران پلیس بررسی تطبیقی وضعیت مهارت‌های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • اقتدار احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • اقتصاد یادگیرنده گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]
 • اقتصاد سبز شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • الگو الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • الگو ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • الگو توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • الگو ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • الگوی ADDIE آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • الگوی اطلاعات محوری تحلیلی شماتیک بر بایسته های آموزشی اطلاعات محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 56-70]
 • الگوی آموزشی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • الگوی تایلر استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • الگوی تحوّل الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • الگوی تلفیقی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • الگوی توسعه طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • الگوی جامع آموزش طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • الگوسازی ساختاری و تفسیری الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • الگوی فلسفی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • الگوی مداخله اولیای دانش آموزان طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • الگوی مداخله اولیای دانش آموزان طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • الگوی نظام آموزشی الگوی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • اماره بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • امام خمینی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • امام علی (ع) نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • امید تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 71-85]
 • امید تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • امید درمانی اثربخشی امید درمانی بر سرزندگی تحصیلی و آرزوهای تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 101-120]
 • امنیت اجتماعی تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز( کلات ) شهرستان سرباز [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 31-45]
 • ایمن‌سازی روانی تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • اینترنت نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • انتظامی بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 56-70]
 • انحرافات اجتماعی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • انسان‌شناسی اسلامی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • انضباط بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • انضباط بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • انضباط انتظامی بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • انضباط سازمانی بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • انعطاف‌پذیری توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • انعطاف‌پذیری‌شناختی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • انگیزش بررسی رابطه مؤلفه‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 81-100]
 • انگیزش طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • انگیزش شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • انگیزش تحصیلی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • انگیزش شغلی تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • انگیزه مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • انگیزه پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • انگیزه تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 71-85]
 • انگیزه تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه‌ی کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: ارزیابی اساتید زبان انگلیسی از کتاب درسی «انگلیسی برای ماموران انتظامی» [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 121-140]
 • انگلیسی با اهداف پلیسی سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • انگلیسی با اهداف ویژه زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: ارزیابی اساتید زبان انگلیسی از کتاب درسی «انگلیسی برای ماموران انتظامی» [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 121-140]
 • انگلیسی برای اهداف پلیسی تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • اهداف اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • اهداف تربیتی بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه تربیتی بهمن بیگی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-110]
 • اهمالکاری تحصیلی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اهمالکاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 86-100]
 • اهمال کاری تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • اهمال‌کاری تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]
 • اهمال‌کاری تحصیلی مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]

ب

 • بازاریابی کارآفرینانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • بازخورد اصلاحی تاثیر بازخورد اصلاحی شفاهی مستقیم و غیر مستقیم و سبک های یادگیری زبان آموزان بر روی یادگیری ساختارهای دستوری خاص [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-25]
 • بازخورد اصلاحی آشکار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی ترمیمی غیرآشکار تاثیر بازخورد اصلاحی شفاهی مستقیم و غیر مستقیم و سبک های یادگیری زبان آموزان بر روی یادگیری ساختارهای دستوری خاص [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-25]
 • بازخورد اصلاحی ترمیمی غیر آشکار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی تکرار بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی فرازبانی بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • بازخورد اصلاحی فرازبانی تاثیر بازخورد اصلاحی شفاهی مستقیم و غیر مستقیم و سبک های یادگیری زبان آموزان بر روی یادگیری ساختارهای دستوری خاص [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-25]
 • بازخوردهای اصلاحی بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • بازرسی انتظامی الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • بازنشستگان نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • بازنشستگان نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • بالندگی ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • بالندگی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • بالندگی کارآفرینی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • بالندگی مدیران شهرداری شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 56-70]
 • باورهای خودکارآمدی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • برابری نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • برنامه آموزش تاب‌آوری تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • برنامه‌ی آموزش خلاقیت بررسی میزان تأثیر برنامه‌ی آموزش خلاقیت بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]
 • برنامه آموزشی رسانه‌ای تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • برنامه بهبود کیفیت آموزشی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • برنامه تفصیلی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • برنامه تفصیلی (برنامه درسی) / Curriculum ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • برنامه ی خدمات آموزشی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • برنامه درسی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • برنامه درسی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • برنامه درسی آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • برنامه درسی شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]
 • برنامه درسی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • برنامه‌ی درسی مطالعه‌ ی تطبیقی نظام تربیت و آموزش عالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه ، انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-93]
 • برنامه درسی آموزش عالی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]
 • برنامه درسی حمایت شده ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • برنامه درسی دوره اول متوسطه تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • برنامه درسی مسأله محور شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • برنامه راهبردی تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]
 • برنامه ربزی مبتنی بر فکر ارائه مدلی برای مدیریت آموزش تفکر با رویکرد گراندد تئوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 162-180]
 • برنامه ریزی بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • برنامه‌ریزی چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • برنامه ریزی استراتژیک موانع نهادینه‌سازی نظام های مدیریت آموزش در شرکت برق منطقه ‏ای زنجان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 112-120]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک آموزشی تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • برنامه‌ریزی آموزشی الگوی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]
 • برون‌سپاری طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • برون‌سپاری خدمات طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • بزهکاری تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • بزه‌کاری بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • بزهکاری اطفال تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-68]
 • بسته آموزشی اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • بعد اجتماعی- فرهنگی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد اخلاقی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد ارتباطی تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 116-146]
 • بعد آموزشی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد روانشناختی-فرهنگی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بعد ساختاری تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 116-146]
 • بعد ساختاری-مدیریتی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بعد سازمانی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد شناختی تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 116-146]
 • بعد فردی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بعد محیطی طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • بعد محیطی ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • بلوغ فرایندی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ فردی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ فناوری ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بلوغ هوشمندی ارائه مدلی برای بلوغ هوشمندی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی مورد: استان تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 141-160]
 • بین المللی شدن رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]
 • بهرهوری تأثیر آموزش کارکنان بر بهره‌وری منابع انسانی با بررسی نقش میانجی‌گرایانه‎ چابکی سازمانی و سرمایه فکری (مورد مطالعه: پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 25-54]
 • بهزیستی روانی ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اهمالکاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 86-100]
 • بهسازی شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-15]
 • بهسازی ارایه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-100]
 • بهمن بیگی بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه تربیتی بهمن بیگی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-110]

پ

 • پاسخ های غیر رسمی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • پیامد شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پدافند غیرعامل نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • پدافند غیرعامل تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه‌های مقابله با جنگ نرم بر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-45]
 • پدیده محوری شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پذیرش اجتماعی بدن تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • پرسش‌نامه‌ی خلاقیت تورنس بررسی میزان تأثیر برنامه‌ی آموزش خلاقیت بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]
 • پرورش ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • پرورش ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • پژوهش و آموزش سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • پست مدرنیسم برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • پیشامد شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • پیش بینی عملکرد آموزشی شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی کارکنان؛ اقدامی فراکنشی در افزایش اثربخشی آموزشی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-40]
 • پیش‌دبستانی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • پیشرفت تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 71-85]
 • پیشرفت تحصیلی مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-45]
 • پیشرفت تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • پیشرفت تحصیلی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • پیشگیری الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • پیشگیری تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • پیشگیری اجتماعی تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-68]
 • پیشگیری وضعی تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-68]
 • پیکرشناسی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • پلیس نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • پلیس اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • پلیس آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • پلیس الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • پلیس الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • پلیس تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • پلیس تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • پلیس ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • پلیس یاران نوجوان بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • پلیس‌اسلامی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • پلیس اطلاعات محور تحلیلی شماتیک بر بایسته های آموزشی اطلاعات محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 56-70]
 • پلیس اطلاعات‌محور تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • پلیس امداد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]
 • پلیس امداد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]
 • پلیس پیشگیری تدوین استراتژی آموزش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 61-80]
 • پلیس پیشگیری چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • پلیس جامعه محور روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • پلیس حرفه‌ای طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]

ت

 • تاب آوری تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-128]
 • تاب آوری استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • تاب آوری آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • تاب آوری اثربخشی آموزش جرات ورزی بر خودکارآمدی و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • تاب‌آوری پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • تاب‌آوری بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • تاپسیس فازی تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 111-120]
 • تاریخ‌گذاری آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تاریخ‌مندی آیات آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تبیین اسنادی آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]
 • تیپ مدرسی بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • تجارب زیسته‌ تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • تجربه‌آموزی درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • تحصیلات تکمیلی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • تحصیل دلیل بایسته‌های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 40-56]
 • تحلیل تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 111-120]
 • تحلیل تحلیل اصول مکالمه در گفتگوهای دوجانبه بین مقامات پلیس ایران با هیات‌های خارجی (مطالعه موردی: هیات‌های خارجی بازدید کننده از دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-25]
 • تحلیل سیاست‌گذاری عمومی آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • تحلیل شکاف تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • تحلیل عاملی استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • تحلیل گری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • تحلیل محتوا میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • تحلیل محتوا ارائه مدل نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 121-140]
 • تحلیل محتوای سیاست‌ها آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • تحمل‌پریشانی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • تحولات فعلی آموزش عالی ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]
 • تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • تحوّل هدفمند الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • تخصص نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • تدابیر آموزشی تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-68]
 • تدریس شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • تدریس غیرمشترک تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]
 • تدریس گروهی تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]
 • تدوین راهبرد ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تربیت نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • تربیت اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • تربیت تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • تربیت تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • تربیت آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • تربیت بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • تربیت نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • تربیت تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]
 • تربیت تبیین روش های تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 116-140]
 • تربیت اخلاقی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • تربیت اخلاقی- عرفانی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • تربیت اسلامی تبیین روش های تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 116-140]
 • تربیت بدنی طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • تربیت بدنی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • تربیت پلیس اهداف و اصول تربیت پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-32]
 • تربیت پلیس الگوی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • تربیت پلیس تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • تربیت پلیس طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • تربیت دینی بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • تربیت رسمی و عمومی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • تربیت معلم کارافرینی شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 121-130]
 • تربیت وآموزش ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تربیت و آموزش احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • تربیت و آموزش الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • ترم تهیه آموزشی طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • ترویج کارآفرینی تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز( کلات ) شهرستان سرباز [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 31-45]
 • تعالی سازمانی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • تعلیمات بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه تربیتی بهمن بیگی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-110]
 • تعلیم و تربیت مطالعه‌ ی تطبیقی نظام تربیت و آموزش عالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه ، انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-93]
 • تعهد سازمانی تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • تغییرات محیطی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • تغییر برنامه درسی ریاضیات تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • تفکر انتقادی رابطه میزان و نوع استفاده ازاینترنت با توانایی‌های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 101-115]
 • تفکر انتقادی تدوین استراتژی‌های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 31-55]
 • تکالیف قانونی تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره اعتباریابی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-120]
 • تکنیک تصمیم گیری گروهی بردا بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • تکنولوژی آموزشی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • تمرکزگرایی ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • تمرینات ترکیبی منتخب مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • تنظیم هیجان ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گروس بر عملکرد تحصیلی و حل مساله در دانش آموزان مقطع دبستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 121-149]
 • تهیه و تدوین مطالب درسی زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: ارزیابی اساتید زبان انگلیسی از کتاب درسی «انگلیسی برای ماموران انتظامی» [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 121-140]
 • توانایی تفکر طراحی طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]
 • توانایی‌های شناختی رابطه میزان و نوع استفاده ازاینترنت با توانایی‌های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 101-115]
 • توان عملیاتی و یگان ویژه بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • توان مدیریت بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • توانمندسازی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • توانمندسازی طراحی مدل ‌توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-47]
 • توانمند‌ساز توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • توانمند‌سازی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • توانمندسازهای چابکی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • توانمندی‌های مدیریتی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • توسعه‌ی حرفه‌ای درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • توسعه منابع انسانی تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • توسعه منابع انسانی طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • توسعه منابع انسانی ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • توسعه مهارت تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]
 • توسعه و آموزش ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]
 • تولیدات داخلی تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • تولید دانش الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • تولید محتوا تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • تئوری داده بنیاد گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]

ج

 • جامعیت سیاست جنایی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • جامعه یادگیرنده حرفه ای دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • جامعه یادگیرنده حرفه‌ای دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • جامعه‌پذیری نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • جرائم بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • جرائم میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • جرائم زیست‌محیطی الگوی تلفیقی آموزش جرائم زیست‌محیطی برای افسران پلیس [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 144-160]
 • جرم یابی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی دکتری تخصصی رشته جرم یابی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-20]
 • جرئت‌ورزی ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • جمهوری اسلامی ایران تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • جنگ نرم تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه‌های مقابله با جنگ نرم بر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-45]
 • جوآموزشی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • جو ترغیبی مدرسه مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-45]
 • جو تعادل‌جویی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • جوّ تغییر تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • جو عاطفی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]

چ

 • چابکی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • چابکی سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • چابکی سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • چابکی سازمانی ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • چارچوب یادگیری ارزیابی محور بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • چارچوب کمیته امداد امام خمینی شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • چالش از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • چالش الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]

ح

 • حافظه بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • حرفه آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • حق نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • حقوق ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • حقوق دفاعی ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • حقوق شهروندی الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]
 • حقوق شهروندی ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • حقوق شهروندی متهم الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • حقوق متهم تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • حلقه‌های درس پژوهی درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • حل مساله اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • حل مساله اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گروس بر عملکرد تحصیلی و حل مساله در دانش آموزان مقطع دبستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 121-149]
 • حل مسئله تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]
 • حمایت استعداد ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]

خ

 • خانواده رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • خدمات طراحی مدل برون‌سپاری خدمات آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی مازندران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 129-150]
 • خدمات آموزشی طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • خیرات عمومی نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • خرد ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • خصوصی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • خط بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • خلاقیت دانش‌آموزان شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت دانش‌آموزان شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت سازمانی بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • خلاقیت سازمانی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]
 • خلاقیت مدرسان ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان (کیفی- براساس روش داده بنیاد خودظهور) [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 1-40]
 • خودآگاهی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • خودپنداره تحصیلی تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • خودتنظیمی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • خودراهبری تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • خودشیفتگی رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]
 • خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]
 • خودکارآمدی بررسی تأثیر مؤلفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر اتمام پایان نامه/ رساله [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-95]
 • خودکارآمدی بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • خودکارآمدی شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش جرات ورزی بر خودکارآمدی و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • خود کارآمدی و تمایل به تداوم نوآوری در عملکرد مدل سازی فاکتورهای موثر بر رضایت دانشجویان با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی با رویکرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • خودکنترلی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • خودناتوان سازی بررسی تأثیر مؤلفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر اتمام پایان نامه/ رساله [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-95]
 • خودناتوان سازی بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • خودناتوان‌سازی   ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • خوش‌بینی تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 71-85]
 • خوش‌بینی تحصیلی امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • خون ادراری یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]

د

 • دادرسی منصفانه ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • دامنه حرکتی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • دانشآفرینی الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • دانش‌آموز راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • دانش‌آموز تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • دانش آموزان تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • دانش آموزان میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • دانش‌آموزان رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • دانش‌آموزان تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه‌های مقابله با جنگ نرم بر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-45]
 • دانش‌آموزان تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • دانش‌آموزان رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]
 • دانش‌آموزان ابتدایی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • دانش آموزان استثنایی استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • دانش آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]
 • دانش‌آموزان خانواده‌های نیروهای مسلح بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • دانش آموزان دوره اول متوسطه ارائه مدلی برای آموزش و ارتقا شادی دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره اول )شهر تهران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-30]
 • دانش‌آموزان متاهل امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 71-85]
 • دانش‌آموزان متاهل امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 75-103]
 • دانش‌آموزان مقطع ابتدایی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • دانش‌آموز کارآفرین ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • دانش انتظامی روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • دانش بازخورد اصلاحی بررسی نگرش ترجیحی معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان ایرانی نسبت به بازخورد های اصلاحی شفاهی آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکرار [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-60]
 • دانشجو تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • دانشجویان تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-128]
 • دانشجویان طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • دانشجویان پرستاری آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • دانشجویان پسرپلیس ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بررسی میزان تأثیر برنامه‌ی آموزش خلاقیت بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-116]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • دانش سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • دانشگاه تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • دانشگاه واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • دانشگاه تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • دانشگاه طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • دانشگاه آینده ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]
 • دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • دانشگاه پیام‌نور بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • دانشگاه سازمانی آسیب‌شناسی نظام آموزشی در دانشگاه‌های سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 48-70]
 • دانشگاه علوم انتظامی بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • دانشگاه علوم انتظامی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • دانشگاه علوم انتظامی مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • دانشگاه فرهنگیان طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی توانایی تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 181-200]
 • دانشگاه فرهنگیان مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • دانشگاه‌های دولتی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • دیدگاه تربیت اخلاقی امام خمینی تربیت اخلاقی- عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-78]
 • درس پژوهی درس پژوهی و تاثیر آن بر رشد حرفه‌ای [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 40-61]
 • درمان هیجان مدار اثربخشی درمان هیجان مدار بر رفتار کمک طلبی تحصیلی و آرزوهای شغلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-160]
 • دروس پیشگیری تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • دروس تخصصی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • دروس مهارتی ارزیابی اثربخشی (بیرونی) برنامه های آموزش تخصصی رشته پیشگیری انتظامی (مورد مطالعه: دانش آموختگان رسته انتظامی- سال1394) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-49]
 • دلبستگی شغلی ارائه مدلی برای کاهش فرسودگی و استرس شغلی بر اساس دلبستگی شغلی و مهارت‌های توانمندسازی در کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-50]
 • دلفی الگوی توانمندسازی اساتید و مربیان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی مبتنی بر مبانی اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-20]
 • دینداری رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • دوره ابتدایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • دوره ابتدایی‌ تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • دوره درجه‌داری تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس پیشگیری دوره درجه داری رسته انتظامی آموزشگاههای علمی تخصصی ناجا (مورد مطالعه؛ آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا تیر 1392) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • دوره کارشناسی ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 101-120]
 • دوره متوسطه اول طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • دوره‌های آموزشی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • دوره‌های آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • دوره‌های آموزشی چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • دوره‌های آموزشی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • دوره های عالی انتظامی بررسی کیفیت خدمات برنامه های آموزشی دوره های عالی انتظامی بر اساس مقیاس AQIP [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]

ر

 • راهبرد آموزشی شناسایی راهبردهای معلمان مراکز پیش‌دبستانی برای آموزش مفاهیم قانون، حق و مسئولیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 153-182]
 • راهبرد دانشی روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • راهبرد گزینی بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • راهبردهای یادگیری شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • راهبردهای نوآورانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • رتبه‌بندی سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • رزم ویژه بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • رژه یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • رسانه‌های نوین نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • رستة مرزبانی تحلیل گفتمان و تعیین محتوای تخصصی درس زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (مورد مطالعه: رستة مرزبانی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 122-144]
 • رشته اطلاعات بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • رشته تحصیلی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • رضایت بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • رضایت استفاده از سیستم مدل سازی فاکتورهای موثر بر رضایت دانشجویان با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی با رویکرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • رضایت شغلی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]
 • رضایت مندی طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • رضایت‌مندی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • رفتار ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • رفتاری بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • رفتار اخلاقی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • رفتار شغلی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • رفتارشناسی انسان آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-92]
 • رفتار شهروندی نقش آموزش و عدالت کیفری ترمیمی در تنظیم رفتار شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 46-55]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]
 • رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]
 • رفتار شهروندی سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • رفتار شهروندی محیط زیست رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • رفتار کمک طلبی تحصیلی اثربخشی درمان هیجان مدار بر رفتار کمک طلبی تحصیلی و آرزوهای شغلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-160]
 • رفتارگرایی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • رفتار مدیریت و فرماندهی آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-92]
 • رفتارهای انحرافی بررسی تأثیر جو مدرسه بر بزه‌کاری و رفتارهای انحرافی آنها [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 161-182]
 • رفتارهای ترافیکی اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • رهبری در قرآن تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • رهبری سازمان‌های آموزشی تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • روابط متقابل افراد بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • روایت نو روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • روان‌پزشکی قانونی بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • روحیه دینی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • روحی و جسمی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • روش یادگیری ارزیابی محور بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • روش آموزش از حفظ بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • روش تدریس آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه‌ی کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • روش تدریس کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • روش تدریس زبان انگلیسی سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]
 • روش کپی بررسی تطبیقی تاثیر «روش عینی» با «روش آموزش ذهن» بر روی کارهای هنر آموزان در آموزش هنرهای تجسمی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 82-122]
 • روش کلایزی توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • روشهای یاددهی- یادگیری رویکردهای یاددهی – یادگیری مناسب برنامه درسی بین المللی آموزشی عالی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-100]
 • روش های یاددهی یادگیری طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • روش‌های تدریس عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • روشهای تربیتی تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • رویکرد ارتباطی آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه‌ی کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • رویکرد آمیخته ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • رویکرد آمیخته بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • رویکرد تربیت اخلاقی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • رویکرد تربیت مغز شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]
 • رویکرد ترکیبی شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • رویکرد راهبردی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • رویکرد راهبردی چارچوب تبیینی وجوه تحلیلی انواع اثربخشی برنامه‌های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 3-28]
 • رویکرد شایستگی محور طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 54-82]
 • رویکرد کیفی طراحی مدل ‌توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-47]
 • رویکرد مکانیستی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]

ز

 • زیبایی شناسی شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی مسئله‌محور مبتنی بر رویکرد زیبایی‌شناسی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 151-176]
 • زبان اول تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • زندگی زناشویی پلیس تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]

س

 • ساختار دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • ساختار دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سازگاری بررسی تأثیرتحصیلات تکمیلی درتوانمند سازی فرماندهان ومدیران ناجا [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 127-142]
 • سازگاری تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]
 • سازگاری اجتماعی تأثیر آموزش سخت‌رویی بر سازگاری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-98]
 • سازگاری تحصیلی تأثیر آموزش سخت‌رویی بر سازگاری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-98]
 • سازگاری تحصیلی تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • سازگاری عاطفی تأثیر آموزش سخت‌رویی بر سازگاری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-98]
 • سازگاری فرهنگی کارکنان رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • سازمانی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • سازمان یادگیرنده عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • سازمان یاد گیرنده/آموزش عالی /تفسیرگرایی اجتماعی الگوی عوامل شرایطی سازمان یاد گیرنده در نظام اموزش عالی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 45-60]
 • سازمان ناجا شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • سازمان‌های یادگیرنده جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • سیاست جنایی مشارکتی نگرشی تحلیلی و آموزشی به جامعیت سیاست جنایی در عین اولویت گرایی با تأکید بر پاسخ های غیررسمی به انحرافات اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-150]
 • سیاست‌گذاری تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • سیاست‌های کلان آموزش تحلیلی راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-90]
 • سبک یادگیری تاثیر بازخورد اصلاحی شفاهی مستقیم و غیر مستقیم و سبک های یادگیری زبان آموزان بر روی یادگیری ساختارهای دستوری خاص [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-25]
 • سبک زندگی ورزش‌محور تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • سبک مدیریت تعامل‌گرایانه تأثیر سبک مدیریت تعامل‌گرایانه کلاس بر خودپنداره تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 59-89]
 • سبک‌های یادگیری بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • سبک‌های تربیتی رابطه بین میزان دینداری با سبک تربیتی خانواده در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • سبک‌های دلبستگی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • ستاد ناجا نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • سخت‌‌رویی تأثیر آموزش سخت‌رویی بر سازگاری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-98]
 • سربازان مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 170-191]
 • سیرت نیکو و هویت سازمانی توسعه الگوی رفتار شهروندی سازمانی براساس معیارهای رفتار اخلاقی در بین معلمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 104-115]
 • سرزندگی تحصیلی اثربخشی امید درمانی بر سرزندگی تحصیلی و آرزوهای تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 101-120]
 • سرسختی ذهنی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • سرفصل آموزشی تعیین الزامات آموزشی اطلاعات‌محوری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 41-55]
 • سرمایه‌ی اجتماعی تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 116-146]
 • سرمایه انسانی بررسی تاثیریادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی(مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهران) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 16-30]
 • سرمایه‌انسانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • سیستم مدیریت یکپارچه موانع نهادینه‌سازی نظام های مدیریت آموزش در شرکت برق منطقه ‏ای زنجان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 112-120]
 • سیستمهای حمایتی دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • سیستمهای حمایتی دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سیستمهای دانش و ارتباط دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • سیستمهای دانش و ارتباط دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • سطوح یادگیری عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • سکون زدگی شغلی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • سلامت اجتماعی آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • سلامت جسمی مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 16-30]
 • سلامت روان بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • سلامت روانی مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 16-30]
 • سلامت عمومی ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و ویژگی‌های آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشکده‌ی پلیس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-26]
 • سنجش رضایت مشتری عوامل مؤثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 99-120]
 • سن خدمتی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • سواد اجتماعی شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • سورۀ آل عمران آموزش و بررسی تاریخ گذاری در قرآن کریم در پرتو تبیین اسنادی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 92-109]

ش

 • شایستگی بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • شایستگی حرفه‌ای تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی عملیاتی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی عمومی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی فنی- تخصصی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی مدیریتی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایستگی‌های فردی تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 63-104]
 • شایسته‌سالاری بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • شبیه‌سازهای تیراندازی ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • شخصیتی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • شخص تحت نظر تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • شرکت نفت فلات قاره ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • شناخت و درک شغل بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • شهروند ضرورت آموزش مبانی قضایی و ارزش‌های اعتقادی در مراکز آموزش ناجا با رویکرد رعایت حقوق شهروندی در یگان‌های انتظامی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 119-150]
 • شیوهی کار گروهی آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه‌ی کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]

ص

 • صلاحیت‌های اساتید بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]

ض

 • ضابطان دادگستری الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]
 • ضابطان عام جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • ضابطین دادگستری ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • ضابطین قضایی تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]

ط

 • طراحی طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • طراحی الگو ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • طراحی اهداف برنامه درسی طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • طراحی و اعتباریابی الگوی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]

ظ

 • ظرفیت جذب تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]

ع

 • عادت‌های مطالعه مدل‌یابی ساختاری عادت‌های مطالعه با انگیزه پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • عاملیت تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • عداالت اجتماعی ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • عدالت مدل سازی فاکتورهای موثر بر رضایت دانشجویان با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی با رویکرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • عدالت نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • عدالت نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • عدالت آموزشی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • عدالت‌کیفری ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • عدالت کیفری ترمیمی نقش آموزش و عدالت کیفری ترمیمی در تنظیم رفتار شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 46-55]
 • عزت نفس تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]
 • عصرظهور اهداف تربیت وآموزش پلیس منتهی به عصر ظهور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 126-152]
 • عمل از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • عملکرد بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 45-74]
 • عملکرد اعضای هیات علمی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • عملکرد تحصیلی تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • عملکرد تحصیلی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گروس بر عملکرد تحصیلی و حل مساله در دانش آموزان مقطع دبستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 121-149]
 • عملکرد ترافیکی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 100-119]
 • عملکرد تیمی ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]
 • عملکرد سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • عملکرد سازمان تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیریادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی(مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهران) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 16-30]
 • عملکرد شغلی تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • عملکرد نوآورانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • عوامل اثربخشی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • عوامل آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • عوامل تسهیل کننده عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • عوامل خطرساز اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی-تکمیلی ترفیعاتی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-102]
 • عوامل فردی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • عوامل موثر شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]
 • عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]
 • عوامل موثر بر انضباط سازمانی بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • عوامل موثر بر خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • عوامل موثر بر خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • عوامل موثر بر شادی ارائه مدلی برای آموزش و ارتقا شادی دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره اول )شهر تهران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-30]

غ

 • غایت‌گرایی تبیین ضرورت مبنایی دیدگاه «انسانِ عامل» در تربیت نیروی انتظامی تراز اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 153-182]
 • غیرانتفاعی مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-45]
 • غنی سازی تدوین و اعتبارسنجی الگوی آموزشی سازگاری زوجین خاص زندگی زناشویی پلیس [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 3-28]

ف

 • فارغ التحصیلان مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • فراترکیب بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • فراگیران سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • فراگیران مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • فراگیران زبان انگلیسی بررسی عوامل موثر در بازخوردهای اصلاحی در یادگیرندگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 41-69]
 • فراموشی سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • فرایند یاددهی ـ یادگیری تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • فرایند آموزش کارکنان ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله بررسی تأثیر مؤلفه‌های خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان‌نامه/ رساله [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 60-80]
 • فرآیندهای تحولی مغز تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • فردی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • فرسودگی شغلی ارائه مدلی برای کاهش فرسودگی و استرس شغلی بر اساس دلبستگی شغلی و مهارت‌های توانمندسازی در کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-50]
 • فرصت و تهدید آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • فرماندهان صف بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • فرماندهان صف تأثیر مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 101-120]
 • فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا طراحی مدل ‌توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-47]
 • فرمانده صف آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • فرمول‌های کلامی تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای فرمول‌های کلامی در آموزش زبان انگلیسی به مأموران پلیس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-126]
 • فرهنگ دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • فرهنگ دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • فرهنگ فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ بین المللی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ بین‌المللی فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ تحقیق و پژوهش فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • فرهنگ‌سازمانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • فرهنگ کیفیت طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 1-20]
 • فرهنگ مبدا فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فرهنگ مقصد فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • فشار کار تأثیر فشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 31-55]
 • فضای مجازی تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • فضیلت نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]
 • فعالیت های آموزشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • فعالیت های آموزشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • فعالیت‌های پژوهشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • فعالیت‌های پژوهشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • فلسفه بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 56-70]
 • فناوری اطلاعات ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • فناوری آموزشی عوامل تسهیل‌کننده بکارگیری فناوری‌های آموزشی در تدریس اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-100]
 • فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات نقش رسانه‌های نوین در نظام تربیت و آموزش پلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 13-48]
 • فنون تصمیم‌گیری تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • فهرست راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی آکسفورد سنجش توانش استفاده از راهبردهای یادگیری در زبان انگلیسی با اهداف پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 52-76]

ق

 • قابلیتهای زیرساختی الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • قابلیتهای فرآیندی الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • قانون استخدامی ناجا طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • قانون آئین دادرسی کیفری جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • قلدری رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]

ک

 • کادر تربیتی بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • کارآیی بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • کارایی بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 65-92]
 • کارایی سنجش کارآیی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین در سال‌‌های 93 تا 95 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 1-20]
 • کارآفرینی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • کارآفرینی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • کارآفرینی تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز( کلات ) شهرستان سرباز [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 31-45]
 • کارآفرینی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • کارایی کارکنان رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 112-130]
 • کارکرد تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • کارکنان شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-15]
 • کارکنان ارایه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-100]
 • کارکنان ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • کارکنان اموزش و پرورش ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]
 • کارکنان بانک صادرات توانمند‌سازهای انعطاف‌پذیری کارکنان با رویکرد پدیدار‌شناسی (با تاکید بر آموزش کارکنان) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 201-220]
 • کارکنان پلیس نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • کارکنان ستاد فرماندهی ناجا تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • کارکنان ناجا نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • کارکنان نیروی انتظامی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • کشف استعداد ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]
 • کیفیت تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • کیفیت طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • کیفیت آموزش تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • کیفیت آموزش شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • کیفیت آموزش بررسی نقش اثر بخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • کیفیت برنامه درسی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • کیفیت تدریس طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • کیفیت زندگی فردی تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • کلاس‌های چند پایه راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • کلید واژگان: آموزش الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]
 • کلید واژه: روش تدریس کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • کلید واژه ها : آموزش تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی: بازنمود ابعاد و انواع فرهنگ در کتاب های آموزش زبان دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • کودکان بررسی آثار تربیتی جرائم خشونت‌بار خانگی علیه کودکان در یک مطالعه پلیسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 129-152]
 • کودکان اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • کودکان در معرض خطر تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-68]
 • کودکان و نوجوانان الگوی طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]

گ

 • گذار گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران: تبیین نقش آموزش عالی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 20-40]

ل

 • لیبرال‌دموکراسی نگاه تطبیقی به عدالت در نظریه امام علی (ع) و لیبرال‌دموکراسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 121-130]
 • لیبرالیسم نگاه تطبیقی به عدالت، فضیلت و خیرات عمومی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و جامعه‌گرایی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 112-130]

م

 • میانجیگری تأثیر آموزش کارکنان بر بهره‌وری منابع انسانی با بررسی نقش میانجی‌گرایانه‎ چابکی سازمانی و سرمایه فکری (مورد مطالعه: پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 25-54]
 • مبانی انسان شناسی بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • مبنای عقل بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مستخرج از مبنای انسان شناسی عقل از نظرگاه حضرت علی علیه السلام و ارتباط معنایی آن با اصل تعامل و مشارکت اجتماعی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 151-170]
 • متاسنتز ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • متهم ضرورت آموزش ضابطین دادگستری و پلیس قضایی در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق متهمین در نظام کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-124]
 • متون اسلامی تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-66]
 • متون اسلامی مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • محتوای آموزشی طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • محیط اجتماعی تعیین ابعاد محیط اجتماعی مراکز آموزش عمومی نیروی پلیس: مورد مطالعه ، مرکز آموزش عمومی مالک اشتر اراک [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 58-70]
 • محیط یادگیری آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه‌ی کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • محیط آموزشی طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • محیط عملیاتی و دانشجویان مراقبت پرواز تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • مدارس تعامل پیشگیرانه پلیس و مدارس؛ زمینه‌های ایجاب ، راهکارهای تحقق [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 169-212]
 • مدارس دولتی مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-45]
 • مدیران شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]
 • مدیران آموزشی نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • مدیران و فرماندهان انتظامی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • مدیریت شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • مدیریت تبیین پیشایندها و پسایندهای استقرار مدیریت جهادی در نظام آموزش [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 51-60]
 • مدیریتی بررسی عوامل اثربخشی تربیتی فرماندهان صف دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 97-126]
 • مدیریتی ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • مدیریت استعداد طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • مدیریت آموزشی از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • مدیریت آموزش و پرورش از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • مدیریت پژوهشی ارائه مدل نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 121-140]
 • مدیریت پسماند شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • مدیریت تغییر تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • مدیریت جهادی تبیین پیشایندها و پسایندهای استقرار مدیریت جهادی در نظام آموزش [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 51-60]
 • مدیریت دانش ارزیابی موقعیت مراکز آموزش علمی تخصصی و عمومی ناجا ازنظر سطح شاخص-های مدیریت دانش [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-125]
 • مدیریت دانش الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • مدیریت دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • مدیریت دانش ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • مدیریت دانش روندها و رویه‌های راهبرد دانشی ناجا با رویکرد پلیس جامعه‌محور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 71-104]
 • مدیریت سرمایه فکری ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]
 • مدیریت منابع انسانی سبز و صنعت نفت آموزش سبز منابع انسانی در صنعت نفت [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-20]
 • مدیریت و رهبری دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-115]
 • مدیریت و رهبری دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 21-40]
 • مدرسان طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-40]
 • مدرسان ناجا 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • مدرسه محوری ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • مدل آموزشی طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • مدل پارادایمی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • مدل چند ذی‌نفعی واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 157-170]
 • مدل شایستگی مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • مدل گروس اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گروس بر عملکرد تحصیلی و حل مساله در دانش آموزان مقطع دبستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 121-149]
 • مدل مفهومی ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • مراکز آموزش ارزیابی موقعیت مراکز آموزش علمی تخصصی و عمومی ناجا ازنظر سطح شاخص-های مدیریت دانش [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-125]
 • مراکز آموزش آسیب‌شناسی شغلی فرماندهان صف (مربیان تربیتی) مراکز آموزش ناجا در حوزه فردی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 145-166]
 • مراکز آموزش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • مراکز آموزش درجه داری ناجا بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • مراکز آموزشی و تربیتی الگوی تحوّل در مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 13-44]
 • مربی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • مربی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • مربی ورزشی شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • مرکز آموزش عمومی تعیین ابعاد محیط اجتماعی مراکز آموزش عمومی نیروی پلیس: مورد مطالعه ، مرکز آموزش عمومی مالک اشتر اراک [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 58-70]
 • میزان استفاده رابطه میزان و نوع استفاده ازاینترنت با توانایی‌های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 101-115]
 • مزیت رقابتی پایدار تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • مزیت رقابتی پایدار تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • مسؤلیت‌پذیری بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • مسئله‌یابی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • مسئولیتپذیری تبیین روش های تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 116-140]
 • مسئولیت پذیری بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]
 • مسئولیت پذیری رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • مسئولیت‌پذیری آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • مسئولیت‌پذیری ارائه‌ الگو ساختاری جرات‌ورزی بر اساس مسئولیت‌پذیری، اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 107-132]
 • مسئولیت‌‌پذیری تأثیر آموزش سخت‌رویی بر سازگاری و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-98]
 • مشارکت در تدوین برنامه درسی رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 140-160]
 • مطالعه پدیدار‌شناسی راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • معلم راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • معلم مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • معلم پژوهش محور فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 60-81]
 • معناداری زندگی رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • معنادرمانی تأثیر آموزش رویکرد معنادرمانی بر تحمل پریشانی، خودکنترلی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان ستاد فرماندهی ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 59-82]
 • معنویت ارائه مدلی به‌منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی، سلامت روان و گرایش‌های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 91-111]
 • مغز تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • مقیاس تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 41-60]
 • مقیاس تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 21-40]
 • مقام معظم رهبری اهداف و اصول تربیت پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-32]
 • مقررات راهنمایی و رانندگی بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • مقطع ابتدایی ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • مکتب امام حسین(ع) بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی تاثیر ابعاد آموزشی موثر بیرونی بر مغز در بهبود فرآیندهای تحولی مغز با تکیه بر مکتب پراگماتیسم و ابن‌سینایی به منظور ارایه‌ی مدل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 109-111]
 • ملی‌گرایی مصرف تدوین استراتژی‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء مصرف تولیدات داخلی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 13-36]
 • منابع انسانی واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • منابع درسی میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • مهارت ارایه مدلی برای توسعه آموزش های مهارتی در سازمان [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 41-60]
 • مهارت آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • مهارت ارتباطی و کار تیمی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت بنیان طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • مهارت پژوهشی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت تفکر خلاق و انتقادی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت‌ حل مسأله سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • مهارت کاربرد فناوری های اطلاعاتی – ارتباطی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت محرری مهارت محوری در نظام آموزش کارکنان ناجا )مقایسه رویکرد فعلی و قبلی آموزش بدو خدمت افسران و درجه داران( [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 45-60]
 • مهارتهای اجتماعی تأثیر مهارتهای اجتماعی فرماندهان صف بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 101-120]
 • مهارت های اجتماعی بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]
 • مهارت‌های تخصصی کارکنان تاثیر سیاست‌گذاری و فنون تصمیم‌گیری مدیران بر ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران به منظور ارائه مدل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 151-170]
 • مهارتهای تنظیم هیجانی بررسی تطبیقی وضعیت مهارت‌های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-82]
 • مهارت‌های توانمندسازی ارائه مدلی برای کاهش فرسودگی و استرس شغلی بر اساس دلبستگی شغلی و مهارت‌های توانمندسازی در کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-50]
 • مهارتهای زندگی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه در معرض خطر شهر کبودراهنگ [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 41-60]
 • مهارت‌های شهروندی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • مهارتهای قرن بیست ویکم اساتید دانشگاه علوم انتظامی بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارتهای قرن بیست ویکم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 81-100]
 • مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • مهارت‌های مورد نیاز مدیران نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • موانع بررسی چالش های یاددهی- یادگیری بر توسعه و بکارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-120]
 • موانع مدیریت دانش موانع زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-40]
 • موفقیت تحصیلی بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • مؤلفه آموزشی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • مؤلفه سازمانی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • مؤلفه فردی شناسایی شاخص های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 20-41]
 • مولفه ها ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • مؤلفه های دانشگاه پایدار ارزیابی پایداری در آموزش عالی ایران: شناسایی الگوی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • مؤلفه های معلمی مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • مولوی تربیت و آموزش از منظر آموزه‌های اخلاقی مثنوی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 23-51]

ن

 • ناجا ارزیابی موقعیت مراکز آموزش علمی تخصصی و عمومی ناجا ازنظر سطح شاخص-های مدیریت دانش [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-125]
 • ناجا نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • ناجا عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • ناجا طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه‌ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 91-111]
 • ناجا طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 85-116]
 • نیاز‌سنجی ارائه مدل بومی تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-160]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 21-40]
 • نیازسنجی آموزشی واکاوی آموزش های شغلی مورد نیاز کارکنان دانشگاه ها [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • نیازسنجی آموزشی نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان (مورد مطالعه: کانون بازنشستگان آجا) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 120-140]
 • نیازهای اجتماعی نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • نیازهای ادراکی نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • نیازهای انسانی نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • نیازهای فنی نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-70]
 • ناگویی هیجانی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 71-90]
 • نبایدهای رهبری تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • نتایج ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • نیروی انتظامی جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تأکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 195-236]
 • نیروی انتظامی تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 96-120]
 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]
 • نیروی انسانی نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 153-194]
 • نیروی پلیس تعیین ابعاد محیط اجتماعی مراکز آموزش عمومی نیروی پلیس: مورد مطالعه ، مرکز آموزش عمومی مالک اشتر اراک [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 58-70]
 • نیروهای داوطلب شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • نظامی بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 56-70]
 • نظام آمرزش ناجا مهارت محوری در نظام آموزش کارکنان ناجا )مقایسه رویکرد فعلی و قبلی آموزش بدو خدمت افسران و درجه داران( [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 45-60]
 • نظام آموزشی آسیب‌شناسی نظام آموزشی در دانشگاه‌های سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 48-70]
 • نظام آموزش عالی مطالعه‌ ی تطبیقی نظام تربیت و آموزش عالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه ، انگلستان و آمریکا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-93]
 • نظام آموزش عالی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • نظام آموزش عالی تبیین پیشایندها و پسایندهای استقرار مدیریت جهادی در نظام آموزش [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 51-60]
 • نظام آموزش‌های مهارتی تحلیل آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 111-120]
 • نظام آموزش و پرورش از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • نظام مدیریت دانش تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 116-146]
 • نظریه از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست‌وجوی ترسیم سیمای مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-12]
 • نظریه های یادگیری 6بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-60]
 • نظم و امنیت ناجا آسیب‌شناسی عوامل موثر بر یادگیری مادام‌العمر کارکنان ناجا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 168-202]
 • نقاط قوت و ضعف آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • نگرش نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره‌های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 125-156]
 • نگرش به بازهویت مدیریت بدن تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • نگرش نسبت به مدرسه بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • نگرش نسبت به مدرسه بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]
 • نمونه دولتی مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-45]
 • نهادینه کردن ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]
 • نهج البلاغه بنیان‌های نظری انضباط انتظامی در آموزه‌های تربیتی نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-128]
 • نوآوری الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش‌آفرینی و نوآوری‌های پلیسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • نوجوان تبیین روش های تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت پذیری [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 116-140]
 • نوع استفاده رابطه میزان و نوع استفاده ازاینترنت با توانایی‌های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 101-115]

و

 • وابستگی و نابستگی به زمینه تاثیر بازخورد اصلاحی شفاهی مستقیم و غیر مستقیم و سبک های یادگیری زبان آموزان بر روی یادگیری ساختارهای دستوری خاص [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-25]
 • و یادگیری خودراهبر شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 119-148]
 • واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-120]
 • واژه‌های کلیدی: ارزشیابی توصیفی (کیفی)‌ تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 91-111]
 • واژه های کلیدی: الگوی برنامه ی درسی برنامه ی درسی پست مدرن: راه حلی برای بهبود وضعیت نظام آموزش عالی ایران( طراحی و ارزشیابی الگو) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 60-81]
 • واقعیت درمانی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • واکنش ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • ورزش صبحگاهی نقش ورزش صبحگاهی درارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-60]
 • ورزش صبحگاهی مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 16-30]
 • ورزشکار و غیرورزشکار مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • ورزش همگانی عوامل مؤثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 99-120]
 • ورزش همگانی تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-143]
 • ویژگیهای آنتروپومتری مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری مفاصل اندام‌های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار نیروی انتظامی (مطالعه موردی استان گیلان) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 73-96]
 • ویژگی‌های رهبری تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • ویژگی‌های روانشناختی بررسی آثار آمادگی جسمانی و ویژگی‌های روانشناختی (بهداشت روان و سرسختی ذهنی) بر روی عملکرد کارکنان نیروهای انتظامی تهران بزرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 39-62]
 • ویژگیهای شخصیتی شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 60-81]
 • وظایف رهبری تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 16-25]
 • وظایف و تکالیف قانونی الزامات آموزش ضابطان دادگستری با تاکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 61-80]

ه

 • هیجانات پیشرفت تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و هیجانات پیشرفت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 144-167]
 • هراس اجتماعی سنجش تاثیرآموزش مهارت‌ حل مسأله بر کاهش هراس اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-60]
 • هرمنوتیک فلسفی روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه آموزش براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-80]
 • هرمنوتیک فلسفی؛ روایت نو روایتی نو از «ارزشیابی» در عرصه‌های آموزشی براساس مبانی هرمنوتیک فلسفی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 120-140]
 • هماچوری یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است. [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-60]
 • همیار پلیس بررسی تأثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس (مطالعه موردی شهر تهران 1391) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-54]
 • همراستایی آموزش تحلیل شکاف آموزش‌های دانشجویان مراقبت پرواز بر اساس نیازها و خواسته‌های محیط‌های عملیاتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 40-60]
 • همراهی عاطفی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • هویت تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-15]
 • هویت تحصیلی بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 81-103]
 • هوش اجتماعی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-100]
 • هوش اجتماعی بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه‌ بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک‌های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 57-70]
 • هوش انگیزشی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش رفتاری رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش رقابتی ارائه مدل تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد مدیریت سرمایه فکری در آموزش و پرورش [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 116-130]
 • هوش سازمانی ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • هوش شناختی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش عاطفی شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]
 • هوش فراشناختی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوش فرهنگی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1 [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 82-98]
 • هوشمندی احصاء مؤثرترین شاخص‌های تربیت و آموزش پلیس اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 11-38]
 • هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 79-94]
 • هوش هیجانی تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 1-27]
 • هوش هیجانی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 61-80]

ی

 • یاددهی کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 101-120]
 • یاددهی کیفی سازی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی ( مطالعه موردی: روشهای یاددهی) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 101-120]
 • یادگیری بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (سال‌های 92-91 ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-120]
 • یادگیری عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • یادگیری بررسی رابطه مؤلفه‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 81-100]
 • یادگیری ارزیابی آموزش شبیه‌سازهای تیراندازی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 82-107]
 • یادگیری اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 161-180]
 • یادگیری الکترونیک تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-45]
 • یادگیری الکترونیکی مدل سازی فاکتورهای موثر بر رضایت دانشجویان با بکارگیری سیستم های یادگیری الکترونیکی با رویکرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • یادگیری ترکیبی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری ترکیبی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 119-148]
 • یادگیری تیمی شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 121-135]
 • یادگیری خدمات رسان شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • یادگیری در محیط کار شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیری رسمی و غیررسمی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیری زدایی بررسی تاثیریادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی(مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهران) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 16-30]
 • یادگیری زدایی سازمانی تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-40]
 • یادگیری زدایی سازمانی تحلیل تاثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با استفاده از روش BSC و از طریق متغیرهای میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • یادگیری سازمانی بررسی تاثیر مرتبط بودن رشته تحصیلی با ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-71]
 • یادگیری سازمانی عوامل موثر بر تحقق سازمان یادگیرنده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 61-80]
 • یادگیری سازمانی تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-20]
 • یادگیری سازمانی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط‌کار با استفاده از تکنیک‌های سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-25]
 • یادگیری سازمانی طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • یادگیری‌سازمانی طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-140]
 • یادگیری عمیق تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • یادگیری مادام‌العمر پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • یادگیرندگان انگلیسی با اهداف ویژه تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-39]