نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • آسیب‌شناسی بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • آسیب های تربیتی میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • آمادگی جسمانی بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • آموزش چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • آموزش طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • آموزش بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • آموزش الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • آموزش پلیس طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • آموزش تدریس معکوس تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • آموزش شهروندی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • آموزش ضابطین تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • آموزش عالی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • آموزش کارکنان آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • آموزش میان فرهتگی ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • آموزش و پرورش ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • آموزش و پرورش ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • آموزش وپروش ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • آینده پژوهی ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • آینده پژوهی ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]

ا

 • ابزار طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • ابعاد ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • اثربخشی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • اثربخشی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • اثربخشی بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • اثربخشی تبلیغات رسانه‌ای تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • احساس تعلق به مدرسه بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • ادبیات فارسی طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • ارتباط راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • ارتباط زوجین اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • ارزشیابی گویه ها استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • اساتید شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • اساتید دانشگاه طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • استان چهارمحال و بختیاری ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • استانداردسازی و تعالی رفتار ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • استعدادیابی ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]
 • اشخاص الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • اصول آموزش کارکنان ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • اصول سازمان یادگیرنده ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • اعتباریابی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • اعضای هیات علمی دانشگاه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • اقتصاد سبز شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • الگوی ADDIE آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • الگوی تایلر استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • الگوی فلسفی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • الگوی مداخله اولیای دانش آموزان طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • الگوی مداخله اولیای دانش آموزان طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • انگیزش تحصیلی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • انگیزه پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]

ب

 • بازاریابی کارآفرینانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • بازرسی انتظامی الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • بالندگی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • بالندگی کارآفرینی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • برنامه آموزشی رسانه‌ای تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • برنامه درسی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • برنامه درسی آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • برنامه درسی شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]
 • برنامه درسی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • برنامه ریزی بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • برنامه‌ریزی چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]

پ

 • پذیرش اجتماعی بدن تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • پرورش ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • پلیس تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • پلیس پیشگیری چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]

ت

 • تاب آوری استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • تاب آوری آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • تاب‌آوری بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • تحلیل تحلیل اصول مکالمه در گفتگوهای دوجانبه بین مقامات پلیس ایران با هیات‌های خارجی (مطالعه موردی: هیات‌های خارجی بازدید کننده از دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-25]
 • تحلیل عاملی استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • تحلیل محتوا میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • تحولات فعلی آموزش عالی ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]
 • تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • تدریس شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]
 • تربیت اخلاقی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • تربیت بدنی طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • تربیت بدنی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • تربیت پلیس طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • تربیت دینی بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • تربیت رسمی و عمومی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • ترم تهیه آموزشی طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • تغییر برنامه درسی ریاضیات تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • تکالیف قانونی تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • تمرکزگرایی ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • توان عملیاتی و یگان ویژه بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • توانمندسازهای چابکی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • توسعه منابع انسانی ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • توسعه و آموزش ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]

ج

 • جرائم میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]

چ

 • چابکی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • چابکی سازمانی ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • چارچوب یادگیری ارزیابی محور بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • چارچوب کمیته امداد امام خمینی شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • چالش الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]

ح

 • حقوق شهروندی متهم الزامات آموزش حقوق شهروندی متهم در فرآیند بازرسی انتظامی اشخاص ؛ چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 230-276]
 • حقوق متهم تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • حل مساله اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • حمایت استعداد ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]

خ

 • خدمات آموزشی طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • خلاقیت دانش‌آموزان شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خلاقیت دانش‌آموزان شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • خودآگاهی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • خودتنظیمی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • خودراهبری تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • خودشیفتگی رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]
 • خودکارآمدی شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]

د

 • دانش‌آموز راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • دانش آموزان تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • دانش آموزان میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • دانش‌آموزان رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]
 • دانش‌آموزان ابتدایی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • دانش آموزان استثنایی استخراج بار عاملی گویه‌های ارزشیابی الگوی محتوای کتاب درسی تاب آوری برای دانش آموزان استثنایی پایه اول ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه درسی تایلر [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 131-153]
 • دانش‌آموزان خانواده‌های نیروهای مسلح بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • دانش‌آموز کارآفرین ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • دانشجویان طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • دانشجویان پرستاری آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • دانشگاه طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • دانشگاه آینده ارائه مدل دانشگاهی آینده با تمرکز بر تحولات فعلی آموزش عالی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 26-40]
 • دانشگاه پیام‌نور بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • دانشگاه علوم انتظامی مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری آسیب‌شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره‌های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی ADDIE) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 173-190]
 • دانشگاه فرهنگیان مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • دانشگاه‌های دولتی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-40]
 • دروس تخصصی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • دوره ابتدایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • دوره متوسطه اول طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • دوره‌های آموزشی چالش‌ها و مشکلات دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی پلیس پیشگیری [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 56-80]
 • دوره‌های آموزشی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]

ر

 • راهبردهای نوآورانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • رزم ویژه بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 201-220]
 • رشته اطلاعات بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • رضایت مندی طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • رضایت‌مندی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]
 • رفتار شهروندی محیط زیست رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • روش یادگیری ارزیابی محور بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • روش های یاددهی یادگیری طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • رویکرد آمیخته ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • رویکرد تربیت اخلاقی شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-60]
 • رویکرد تربیت مغز شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]
 • رویکرد راهبردی شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تدریس اثربخش با رویکرد راهبردی در دوره های آموزش عالی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 33-55]

س

 • سبک زندگی ورزش‌محور تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • سلامت اجتماعی آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • سواد اجتماعی شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]

ش

 • شایستگی بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • شایسته‌سالاری بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • شخص تحت نظر تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]
 • شرکت نفت فلات قاره ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]

ص

 • صلاحیت‌های اساتید بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشته اطلاعات دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی از اساتید دروس تخصصی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 261-270]

ض

 • ضابطین قضایی تکالیف ضابطین قضایی نسبت به شخص تحت نظر با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 292-325]

ط

 • طراحی طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه مدیریت منابع انسانی تربیت‌بدنی یک سازمان نظامی با رویکرد آموزشی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 191-210]
 • طراحی الگو ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]
 • طراحی اهداف برنامه درسی طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]

ع

 • عدالت آموزشی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • عملکرد تحصیلی تاثیر آموزش تدریس معکوس علوم تجربی بر خودراهبری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-60]
 • عملکرد تیمی ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]
 • عملکرد نوآورانه بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-249]
 • عوامل فردی پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]
 • عوامل موثر شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]
 • عوامل موثر بر خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]
 • عوامل موثر بر خلاقیت شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 202-220]

ف

 • فارغ التحصیلان مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • فراترکیب بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 121-135]
 • فراگیران مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • فرایند آموزش کارکنان ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 101-120]
 • فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • فضای مجازی تأثیر برنامه آموزشی - رسانه ا پلیس بر آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان متوسطه(موردمطالعه: دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهر همدان) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-210]
 • فعالیت های آموزشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • فعالیت های آموزشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • فعالیت‌های پژوهشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن(بررسی کیفی) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 86-100]
 • فعالیت‌های پژوهشی طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 272-285]
 • فناوری اطلاعات ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-120]

ق

 • قلدری رابطه خودشیفتگی و قلدری با متغیر میانجی سلامت روانی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 226-240]

ک

 • کادر تربیتی بررسی میزان شایسته‌سالاری در به‌کارگیری کادر تربیتی مراکز اجرایی آموزش ناجا (مورد مطالعه: مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول‌الله (ص)- بیرجند) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 286-300]
 • کارآفرینی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • کارکنان ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 181-200]
 • کارکنان اموزش و پرورش ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]
 • کشف استعداد ارائه مدلی برای کشف و حمایت استعدادهای دانش آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 241-260]
 • کیفیت طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 61-80]
 • کیفیت زندگی فردی تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • کلاس‌های چند پایه راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]

م

 • متاسنتز ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • متون اسلامی مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • مدیران شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 161-172]
 • مدیریت شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • مدیریت پسماند شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • مدیریت دانش ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • مدرسه محوری ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 221-240]
 • مدل آموزشی طراحی مدل آموزشی-تربیتی کارامد برای فراگیران مراکز آموزشی ناجا [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 1-32]
 • مدل پارادایمی طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]
 • مدل شایستگی مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 171-180]
 • مدل مفهومی ارائه چارچوب مفهومی مولفه های آموزش میان فرهنگی: یک مطالعه متاسنتز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • مراکز آموزش درجه داری ناجا بررسی وضعیت اجرای برنامه های آمادگی جسمانی فراگیران مراکز آموزش درجه داری ناجا [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • مسئولیت پذیری بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]
 • مسئولیت پذیری رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • مسئولیت‌پذیری آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • مطالعه پدیدار‌شناسی راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • معلم راهبرد‌های برقراری ارتباط موثر در کلاس‌های چند پایه مبتنی بر تجارب زیسته معلمان [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 250-272]
 • معلم مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]
 • معناداری زندگی رابطه معناداری زندگی و رفتار شهروندی محیط زیست با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 67-85]
 • مقطع ابتدایی ارائه مدل پرورش دانش‌آموزان کارآفرین در مقطع ابتدایی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 81-107]
 • مکتب امام حسین(ع) بررسی آسیب شناختی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور با تأکید بر مکتب امام‌حسین(ع) [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 326-346]
 • منابع درسی میزان برخورداری منابع درسی دورۀ متوسطۀ دوم دانش آموزان از مؤلفه‌های جرائم و آسیب های تربیتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 136-150]
 • مهارت آموزش مهارت خودآگاهی بر خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 141-160]
 • مهارت بنیان طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 141-160]
 • مهارت های اجتماعی بررسی رابطه برون دادهای غیر آکادمیک آموزش مدرسه ای ‎با مهارت های اجتماعی و ‏مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-20]
 • مهارت‌های شهروندی ارائه مدل تربیت شهروندی ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 211-225]
 • مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) آموزش مهارت های مثبت اندیشی منطبق بر آموزه های حضرت علی (ع) بر تاب آوری و سلامت اجتماعی زنان افسران پلیس مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر بوشهر [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 220-230]
 • موفقیت تحصیلی بررسی تأثیر خلاقیت بر موفقیت تحصیلی با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم خانواده‌های نیروهای مسلح [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 241-271]
 • مولفه ها ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 177-201]
 • مؤلفه های معلمی مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 21-40]

ن

 • نیروهای داوطلب شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 161-180]
 • نظام آموزش عالی مدلسازی بالندگی کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 121-140]
 • نگرش به بازهویت مدیریت بدن تبیین و ارائه مدل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان برخورداری از سبک زندگی ورزش‌محور (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی- شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 182-200]
 • نهادینه کردن ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش وپرورش [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 108-130]

و

 • واقعیت درمانی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]

ه

 • همراهی عاطفی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر واقعیت درمانی بر همراهی عاطفی، حل مساله و ارتباط زوجین [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 154-176]
 • هوش سازمانی ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی با میانجیگری هوش سازمانی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 273-291]
 • هوش عاطفی شناسایی مولفه‌های الگوی برنامه درسی مبتنی بر هوش عاطفی با رویکرد تربیت مغز. [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 61-80]

ی

 • یادگیری خدمات رسان شناسایی و اولویت بندی مولفه های یادگیری خدمات رسانی مبتنی بر اقتصاد سبز [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 151-160]
 • یادگیری سازمانی طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 121-140]
 • یادگیری عمیق تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 81-100]
 • یادگیری مادام‌العمر پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 161-170]